Koterovská náves 5, Plzeň - Koterov

Telefon: +420 777 744 548

 

Naše školka

 

Unikátní rodinná přírodní školka v příjemném prostředí zrekonstruované památkově chráněné rodinné usedlosti na návsi v Plzni – Koterově  byla vybudována se záměrem vytvořit co nejpříjemnější a nejpřínosnější prostředí, jak v obytné části školky, tak i v prostorách rozlehlé zahrady a sadu.

Naším záměrem je být dětem průvodci a ochránci v jejich světě objevování.  Vycházíme z principu individualizace a samostatnosti, přičemž jsou pro nás stejně tak důležité určité hranice a pravidla, jež dávají dětem pocit bezpečí a jistoty. Snažíme se, aby z dětí vyrostli lidé prahnoucí po poznání a žijící v souladu s přírodou. Dále si klademe za úkol, abychom děti zapojili do společnosti tak, aby byly schopny uvědoměle plnit své sociální funkce a vytvořily si ve svém životě pevné morální zásady.

"Jsme často venku a pořád v pohybu, ale když je nám zima, rádi se schováme do tepla k horkému medovému čaji. Běháme po lukách, lezeme po stromech, hrajeme si v lese, staráme se o zvířata, čerpáme z přírody a vzděláváme se. Jsme hodně špinaví a šťastní..."

 

Školka Na dvorku - od roku 2014
Školka Na vejminku - od roku 2017
Školka Na kopci - od roku 2021
Lesní klub Za Humny - od září 2022

 

S láskou a vzájemným respektem....

Při práci s dětmi se řídíme vlastním programem „ S LÁSKOU A RESPEKTEM“. V našem pojetí se pod slovem láska skrývá laskavý a vlídný přístup nejen průvodců, ale i dětí k sobě samým, okolnímu světu a přírodě. Říká se, že na základě respektu lze dosáhnout vzájemného dorozumění, a to je pro nás klíčové. Respekt vyžaduje spravedlnost, zodpovědnost a toleranci.  To jsou hlavní pilíře našeho pedagogického vedení.

 

V přírodě je nám dobře....

Naší hlavní inspirací je příroda, kterou považujeme za velmi přínosnou učebnici pro vývoj a růst dětí. Za vlídného počasí se proto často přesouváme na výuku do venkovního prostoru, ať už je to sad, les nebo nedaleká farma. Rozvoj dítěte podporujeme prostřednictvím činností spontánních i řízených. Využíváme principů prožitkového a kooperativního učení a spontánního sociálního učení. Nezapomínáme ani na to, že se dítě v prvním sedmiletí života učí nápodobou, což také využíváme v našich metodách vzdělávání.

 

NABÍZÍME

 

 

Hlavní výhodou našeho malého kolektivu je, že můžeme uplatňovat individuální přístup v mnoha formách. Nejen, že můžeme k jednotlivým dětem přistupovat jako k jedinečným bytostem určitých potřeb a vzdělávacích návyků, na jejichž základě s nimi můžeme intenzivněji a efektivněji pracovat, ale jde také o poskytnutí pocitu bezpečí a jistoty v daném kolektivu. Dále je pak také možné v malém kolektivu organizovat pestrou škálu aktivit. Navštěvujeme divadelní představení, výstavy, často podnikáme celodenní výlety do přírody a mnoho dalšího. Nedílnou součástí naší školky je i sportovní vyžití, ve kterém si děti vyzkouší i obecně méně dostupné sportovní aktivity (lezení, lyžování, lanové překážky atd.)