Koterovská náves 5, Plzeň - Koterov

Telefon: +420 777 744 548

PROGRAM

NAŠÍ ŠKOLKY

 • 07:00 - 08:30 příchod dětí do školky
 • 08:30 - 08:40 společné přivítání, dopolední program, prolínání:
  • angličtina hrou
  • relaxace s jógou
  • hudební školička
  • předškolní příprava
  • malý umělec
 • 09:30 - 09:45 svačina
 • 10:00 - 12:00 pobyt venku mimo školní zahradu, objevování, zkoumání
 • 12:05 - 12:15 příprava na oběd, oběd
 • 12:15 - 12:45 oběd
 • 12:45 - 13:00 příprava na polední klid
 • 13:00 - 14:30 čtení pohádky, odpočinek, spánek menší děti
 • 13:00 - 14:30 čtění pohádky, předškolní příprava větší děti
 • 14:30 - 15:00 svačina
 • 15:00 - 16:30 odpolední program, volné aktivity, pobyt venku na zahradě

JAK VYPADÁ

NÁŠ BĚŽNÝ DEN?

 • Zpíváme si celý den
 • Cvičíme a tancujeme, abychom byli zdraví
 • Běháme bosi v ranní rose
 • Pohladíme kočce uši a schoulíme se do bezpečí psích tlapek
 • Prohlédneme si svět z koňského hřbetu
 • Tajemství barev –vidíš, jak jsou krásné?
 • Podívej, co skrývá hlína - sázíme a sklízíme
 • Prší? Nevadí – máme gumáky a pláštěnku. Akce: Záchrana žížaly z louže.
 • Jak postavit hrad z písku?
 • Co rád vaříš? Pomůžeš s přípravou svačinky?
 • Budeš dnes prosím mým rádcem?
 • Čteme pohádky – inspirují nás
 • Dnes jsou z nás indiáni
 • Naučím Tě čarovat.

VZDĚLÁVACÍ

KONCEPCE

Motto naší školky: Je nám dobře v přírodě

Vlastní program „S láskou a respektem“

Chceme být dětem průvodcem a ochráncem v jejich světě objevování s vlastním programem vycházejícím z nás, inspirací pro nás jsou prvky různých pedagogických směrů jako je Lesní pedagogika, Začít spolu, Monetessori či Waldorfská pedagogika.

Všechny tyto koncepce kladou důraz na individualitu a v jejich středu stojí právě dítě a jeho potřeby s důrazem na zodpovědné chování k sobě i ke světu.

Důraz na individualitu v žádném případě neznamená sebestřednost na úkor ostatních a celku. Důraz na individualitu vychází z poznání, že nejprve musím mít rád sám sebe, vědět, co umím a jaký jsem a teprve potom mohu jednat s ohledem na ostatní.

HLAVNÍ BODY VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE